Centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Poradna celostní medicíny

Audiologie

Naším cílem je včasná diagnostika a rehabilitace poruch a vad sluchu a následné maximální snížení nepříznivého dopadu sluchové vady na jedince v jakémkoliv věku. Screening sluchových vad a rehabilitace sluchu je možný již několik měsíců po narození. Provádíme vyšetření:

 

Audiologie – zkoumá způsoby a možnosti vnímání zvuku – posuzuje funkci sluchu.
Audiometrie tónová – určuje práh sluchu, napomáhá k určení sluchové vady a výběru sluchadla.
Tympanometrie – k posouzení stavu bubínku a středního ucha.

Speciální vyšetřovací metody k rozlišení sluchové vady, k výběru sluchadla, určení prahu bolestivosti, nepříjemného slyšení, únavy sluchu, šelestů atd.

Slovní audiometrie – posouzení rozumění řeči; šumová slovní audiometrie – posouzení rozumění řeči v hlučném prostředí.

OAE – speciální objektivní vyšetření sluchu u dětí i dospělých. Již 5. den po narození je možné zjistit, zda dítě slyší.

BERA, CERA – vyšetření pomocí evokovaných potenciálů k objektivnímu určení sluchového prahu a stavu sluchové dráhy a center sluchu.

  • pomoc při zařazování dětí s vadami sluchu do speciálních zařízení,typů škol atd.
  • poradenství při léčbě tinnitu (ušních šelestů)
  • zajištění preventivních vyšetření sluchu u pracujících v riziku hluku
  • určení typu sluchové vady a její korekce sluchadle

Místo provozovny:

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484, Praha 8

 3. patro a přízemí

Návštěvní hodiny:


Pondělí až pátek 8.00 - 20.00

Sudá sobota po telefonickém objednání


Telefon: 283 024 317, 774 229 170
E-mail: recepce@comhealth.cz

Facebook