Centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Poradna celostní medicíny

Foniatrie

Je péče o pacienty s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu. Vrozenými i získanými např. zánětem, úrazem, neurologickým a jiným onemocněním. Náhlými i déletrva-
jícími. Je věnována všem věkovým kategoriím.

Jedná se samozřejmě o komplexní diagnostiku a terapii všemi potřebnými členy týmu zdravotnického zařízení COMHEALTH, s.r.o. Důležitou součástí péče je i prevence, např. u hlasových profesionálů, která vám může ušetřit komplikace, čas i peníze v případě již vzniklého onemocnění.

K určení diagnózy při onemocnění hlasivek je používán moderní vysoce kvalitní videolaryngostroboskopický přístroj. Každý pacient si může s sebou odnést obrázek či videokazetový záznam svých hlasivek.
Možná onemocnění
 
Hlas
(porucha hlasu způsobená...)
 • zánětem (virovým, bakteriálním, plísňovým) 
 • alergií 
 • úrazem 
 • neurologickým onemocněním 
 • hormonální poruchou 
 • psychickou nerovnováhou 
 • stavem po operaci, např. částečném nebo úplném odstranění hrtanu
  pro nádor 
 • vrozené vývojové vady 
Řeč
 • Poruchy výslovnosti hlásek, patlavost, u dětí i u dospělých 
 • Vývojové poruchy řeči 
 • Poruchy řeči u neurologických onemocnění, např. stavy po cévní mozkové příhodě 
 • Poruchy řeči po úraze, např. jazyka 
 • Vrozené vývojové vady 
 • Stavy po operaci- např. pro nádorové onemocnění jazyka, hrtanu 

Sluch (vady sluchu)

 • Vrozené vady sluchu 
 • Způsobené zánětem 
 • Poúrazové 
 • Při neurologickém onemocnění 
 • Zhoršení sluchu způsobené změnami souvisejícími s věkem

Další informace: 

Foniatrie–léčba poruch a vad hlasu

Foniatrie se zabývá vadami hlasu, řeči a sluchu

Aktuální články:

Péče o pacienty s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu

Porucha hlasu - foniatrie Praha

Místo provozovny:

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484, Praha 8

 3. patro a přízemí

Návštěvní hodiny:


Pondělí až pátek 8.00 - 20.00

Sudá sobota po telefonickém objednání


Telefon: 283 024 317, 774 229 170
E-mail: recepce@comhealth.cz

Facebook