Centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Poradna celostní medicíny

Logopedie

Logopedie

Logopedická péče je orientována na děti i dospělé a zahrnuje prevenci, diagnostiku, terapii, léčebnou rehabilitaci a poradenskou činnost u těchto osob. Terapie probíhá vetšinou jednou za dva týdny, ale intervaly mohou být kratší či naopak delší s ohledem na závažnost resp. potřeby klienta.

Klinický logoped se nevěnuje jen nápravě řeči, ale také rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení jazykového citu, rozvoji smyslového vnímání, procvičování jemné i hrubé motoriky a celkovému rozvoji pohybové koordinace.

Protože na narušení komunikační schopnosti se v mnoha případech podílí více faktorů, je nezbytná úzká spolupráce logopeda s dalšími specialisty (pediatr, foniatr, psycholog, neurolog atd.). Cílem logopedické péče je ve spolupráci s rodinou a zdravotnickými pracovníky docílit u dítěte či dospělého maximálních komunikačních schopností.
Logopedická péče prováděná klinickým logopedem je zaměřena na osoby s narušenou komunikační schopností, osoby s poruchami řeči, sluchu a hlasu.
Mezi tyto poruchy patří zejména

 • všechny vady výslovnosti u mladších i starších dětí a dospělých (dyslalie
 • narušení vývoje řečových funkcí (dysfazie
 • dětská epileptická afázie – Landauův-Kleffnerův syndrom 
 • narušení či ztráta řečových vzorců při poškození CNS (kupř. po cévních mozkových příhodách, po úrazech a operacích mozku apod.); ztráta již vyvinuté řeči (afázie), poruchy článkování řeči (dysartrie
 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost
 • poruchy řeči při rozštěpových vadách a patologicky změněné rezonanci (palatolalie, huhňavost
 • opoždění řeči u lehké mozkové dysfunkce (LMD) a specifických poruch učení 
 • narušení artikulace na základě dětské mozkové obrny (DMO
 • poruchy komunikace při smyslových vadách (poruchy sluchu, poruchy zraku) 
 • poruchy komunikace při mentální retardaci 
 • neurózy řeči (mutismus, elektivní mutismus
 • poruchy řeči z psychických příčin, pervazivní vývojové poruchy  
 • některé lehké případy poruch polykání u dospělých 
 • některé případy poruch dýchání
Další možnosti logopedické terapie
 • myofunkční terapie 
 • reedukace po CI 
 • rozvíjení grafomotoriky
   
Nově nabízíme pro cizince - výuka českého jazyka s logopedií

Sezení 1 hodina                    550,- Kč
Permanentka                        10x550,- Kč = 5.500,- Kč

 • sleva 10% (4.950,- Kč)
   
Vánoční a novoroční permanentka v akci -20%
Permanentka                        10x550,- Kč = 5.500,- Kč

 • sleva 20% (4.440,- Kč)
   

Napsali o nás:

Logopedie - náprava komunikačních schopností

Místo provozovny:

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484, Praha 8

 3. patro a přízemí

Návštěvní hodiny:


Pondělí až pátek 8.00 - 20.00

Sudá sobota po telefonickém objednání


Telefon: 283 024 317, 774 229 170
E-mail: recepce@comhealth.cz

Facebook