Centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Poradna celostní medicíny

NEŽ VYROSTEŠ Z HLÍNY, SVĚT SE ZMĚNÍ - Alice Kočková

Než vyrosteš z hlíny, svět se změní ...

…nabídne ti mnohá krásná pokušení

třeba stát se sebou, ale za tu cenu

že přineseš oběť všemu nehodnému

dáš se všanc, srdce vyložíš na zem

však může zdát se, že jen blázen

sklání se, namísto aby trhal plody

pil jejich nektar, hltá doušky vody

prach má v očích, nozdrách, u úst pěnu

v touze vidět skrze tmu a mlžnou stěnu

nahlédnout svou duši, její božský plamen

potkat se a splynout, na věky věků...

...AMEN!

Místo provozovny:

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484, Praha 8

 3. patro a přízemí

Návštěvní hodiny:


Pondělí až pátek 8.00 - 20.00

Sudá sobota po telefonickém objednání


Telefon: 283 024 317, 774 229 170
E-mail: recepce@comhealth.cz

Facebook