Centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Poradna celostní medicíny

Péče o transexuály

Naše zdravotnické zařízení poskytuje komplexní hlasovou péči u TS přeměny MtF (male to female). Provádíme hlasovou reedukaci transsexuálních žen, k dosažení jejich přirozeného ženského hlasu. Na této reedukaci se podílí celý náš tým.

1. vstupní vyšetření na foniatrii
2. vyšetření ve zvukové laboratoři
3. hlasová reedukace pod vedením hlasového pedagoga
4. příp. konzultace s logopedem a fyzioterapeutemPostup hlasové reedukace

Reedukace spočívá v nácviku správného dýchání, uvolnění krční páteře, šíjového svalstva a svalstva hrtanu. Následuje cvičení správné hlasové techniky. Důraz je kladen na správné nasazení hlasu a měkké hlasové začátky. Postupně jsou zařazována hlasová cvičení, která mají za cíl jednak zvýšení celkového rozsahu hlasu a dále modulaci hlasu do vyšší, žensky znějící hlasové“ V této fázi je nutné nalézt individuální cvičení pro správné znění hlasu, výraz, agogiku, dynamiku atd. Výsledkem by měl být Váš přirozený ženský hlas.

Místo provozovny:

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484, Praha 8

 3. patro a přízemí

Návštěvní hodiny:


Pondělí až pátek 8.00 - 20.00

Sudá sobota po telefonickém objednání


Telefon: 283 024 317, 774 229 170
E-mail: recepce@comhealth.cz

Facebook