Centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Poradna celostní medicíny

Vojtova metoda

Jinak metoda reflexní lokomoce využívá poznatků, že pohyb se děje v pohybových vzorech, které jsou vrozené a uložené v centrální nervové soustavě. Vojtova metoda tyto pohybové vzory provokuje (navozuje) z určité polohy těla drážděním přesně definovaných spoušťových zón (dráždění vzniká tlakem na periost, fascie, protažení svalů).
Prostřednictvím této terapie je možné vracet do funkce svaly, které člověk při svém spontánním pohybu nedokáže vědomě používat. Reflexní lokomoce aktivuje oslabené a nepoužívané svaly a umožňuje souhru protilehlých svalových skupin. Vedle vlivu na pohybové ústrojí působí Vojtova metoda na senzitivní a vegetativní nervový systém včetně psychické složky. Ovlivní tedy kromě motoriky i tepovou frekvenci, krevní tlak, dýchání, periferní prokrvení atd.

Vojtova metoda je určena nejen pro děti, ale i dospělé!
Využití
 • prosté motorické opoždění v novorozeneckém a kojeneckém věku 
 • infantilní cerebrální pareza (DMO) 
 • vrozené vývojové vady (dysplazie kyčelní, pes equinovarus, ...) 
 • roztroušená skleroza 
 • tortikolis 
 • periferní parezy 
 • transverzální míšní léze 
 • stavy po CMP 
 • poúrazové stavy 
 • vertebrogenní potíže 
 • vadné držení těla, včetně skolioz 
 • funkční poruchy pohybového aparátu 
 • problémy s dýchacími, polykacími a žvýkacími funkcemi

Místo provozovny:

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484, Praha 8

 3. patro a přízemí

Návštěvní hodiny:


Pondělí až pátek 8.00 - 20.00

Sudá sobota po telefonickém objednání


Telefon: 283 024 317, 774 229 170
E-mail: recepce@comhealth.cz

Facebook