Centrum komunikativní, fyzikální a alternativní medicíny

Poradna celostní medicíny

Zvuková laboratoř

Vyšetření hlasu

Ke komplexnímu vyšetření hlasu patří vyšetření specialistou ve zvukové laboratoři obsahující subjektivní popis poruchy hlasu pacientem (voice handicap index, VHI), nahrávku hlasu, objektivní hodnocení kvality hlasu, popis kvality hlasu dle vyšetřovacího protokolu a změření rozsahu hlasu – vyšetření hlasového pole. Vyšetření ve zvukové laboratoři má význam nejen klinický, ale taky dokumentační a pro vědecké účely. Výsledky vyšetření jsou nutná pro komplexní dokumentaci kvality hlasu, zpřesnění diagnózy hlasové poruchy a způsobu další terapie (hlavně při reedukaci hlasu), nevynímaje sledování vývoje nálezu při terapii.
 
Zvukový záznam a analýza

Nahrávka hlasu je primárním dokumentačním vyšetřením hlasu, na které navazuje analýza a popis kvality hlasu jedmotlivých úkonů (čtení, hlasité čtení, zpěv, křik) je prováděn subjektivní popis vlastností hlasu dle hlasového protokolu a spektrální analýza. Z akustického hlediska je vyhodnocena základní frekvence (výška hlasu), hlasitost, jitter a shimmer (chraptivé a šumové komponenty) a úzkopásmový spektrogram.
Úzkopásmový spektrogram vokálů
 
Vyšetření hlasového pole

Hlasové pole (fonetogram) je vyšetření celkového frekvenčního i dynamického rozsahu hlasu zpěvního i mluvního. Má význam při stanovení kapacity, funkční a dynamické způsobilosti hlasu. Je důležitým diagnostickým vyšetřením, napomáhá při stanovení typu zpěvního hlasu, jako i sledování vývoje techniky zpěvu a kapacity hlasu u studentů.
VRP
 
Dysphonia Severiny Index (DSI)
a Voice Handicap Index (VHI)

DSI je objektivní kvantitativní veličina popisující kvalitu hlasu. VHI je veličiny popisující subjektivní popis poruchy hlasu. DSI je vypočtena z předchozích objektivních mšření, VHI je stanoveno pacientem dle dotazníku. Obě veličiny jsou kontrolními veličinami umožňující objektivizované stanovení stupně poruchy hlasu a následně úspěšnosti léčby.
 
 

Místo provozovny:

Poliklinika Mazurská
Mazurská 484, Praha 8

 3. patro a přízemí

Návštěvní hodiny:


Pondělí až pátek 8.00 - 20.00

Sudá sobota po telefonickém objednání


Telefon: 283 024 317, 774 229 170
E-mail: recepce@comhealth.cz

Facebook